Det här med privatkopiering

(Sorry all my non-swedish subscribers, this is just available in swedish since it involves the swedish public service system, politics, immaterial law etc, but google translate if you want to=)

Som bekant så har jag byggt ett API till SVT Play och nu börjar app-utvecklandet ta fart, bl a så är en lagad Boxee box-app snart klar för publikt släpp, en app för Windows Phone 8 har kommit en bra bit väg och några till projekt som bara är i startgroparna. Fantastiskt roligt att se att mitt lilla hack bär frukt och att det utvecklas mot API:t!

Men ingen gott som inte har något ont med sig. En av utvecklarna bakom en av apparna har varit i kontakt med SVT och frågat huruvida vi får använda de videoströmmar som SVT petar ur sig. Vi tar och börjar med deras mail och ser vart vi hamnar

Hej igen.

Hej hej=)

Ville bara säga att om du hämtar info från SVT Play och gör en ny tjänst/app av det så gäller inte de rättigheter som SVT har anskaffat.

Det är helt sant, det är SVT som tecknat avtalet, du och jag behöver inte bry oss om det.

Våra rättigheter gäller för publicering på våra plattformar/tjänster/appar vilket medför att om du sammanställer en ny tjänst/app kan olika rättighetsinnehavare hävda att du publicerar deras material. Det spelar tyvärr ingen roll att videofilen ligger på SVTs servrar.

Här skulle jag säga nej. Har man (du och jag) rätt att se på ett material så har vi även rätt att göra en kopia för eget bruk, det som brukar kallas för privatkopiering (se upphovsrättslagen 12§. Jag citerar:

12 § Var och en får för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk.

Den paragrafen är ganska självklar, du har rätt att ta en kopia på allt material SVT sänder ut, oavsett om det är via vanlig TV eller internet. Men vänta nu här! SVT har ju gömt sina strömmar nästan bakom lås och bom för att inte kreti och pleti ska komma åt dem! Helt sant, det har de. Men att komma åt strömmarna är inget olagligt, det är faktiskt högst laglig, jag citerar igen, nu från paragraf 52

Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen [eller dennes rättsinnehavare [..] kringgå en digital eller analog spärr [..], exempelvis en kryptering, [..] som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande.

Hmm, det lät ju inte bra, vi forsätter med andra stycket i den paragrafen:

Första stycket gäller inte när någon som lovligen har tillgång till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgår en teknisk åtgärd för att kunna se eller lyssna på verket. Lag (2005:359).

Vilket är precis vad vi gör. Vi har rätt att se på materialet, och vi kringgår de eventuella spärrar för det. Svårare än så är det inte.

— Men, men! SVT hävdar ju själva att de inte får publicera program i ett format som vi kan ladda hem!

Det är helt sant, SVT får inte göra det, men du och jag har laglig rätt att spara det materialet via har rätt att se. SVTs avtal börjar och slutar vid SVT, du och jag har inget med det avtalet att göra. Enligt 52 § så är det faktiskt olagligt för SVT att hindra oss att komma åt materialet.

— Men ni.. ni...

Nej, inget men. Vill man hårdra det så kan man se våra appar falla under EUs direktiv om e-handel, jag citerar igen:

För att komma tillrätta med den juridiska osäkerheten undantar direktivet mellanhänder från ansvar om de endast spelar en passiv roll genom att överföra information från tredje part. Direktivet begränsar även ansvaret för andra mellanhänder, såsom dem som lagrar information. Förvaltare av infrastruktur och Internetoperatörer kan således inte hållas ansvariga för den information som överförts, om de inte initierat överföringen och inte valt ut mottagaren eller den aktuella informationen.

För den som undrar om resonemanget ovan är giltigt så säger jag i högsta grad ja, jag har konsulterat en lektor i immateriellrätt på Göteborgs universitet, som varit sakkunnig i TPB-rättegången bl a.

Så, då har vi rett ut det, jag nämnde något om tumnaglar i början eller hur? Låt oss gräva i det när vi ändå är på gång. Så här säger SVT:

Tyvärr få du inte använda stillbilden när du länkar då den är behäftad med upphovsrätt.

Intressant, oklart om de faktiskt kan hävda upphovsrätt på en stillbild från ett program de själva inte äger. För detta programmet så är det faktiskt bara en stillbild, för detta verkar det faktiskt vara egen grafik.

Vad är det vi gör som skulle kunna vara olagligt? Vi gör nästan en återpublicering av tumnaglarna när vi direklänkar in SVTs bilder i våra appar, men, det finns det andra som gör, t ex Google eller varför inte Best Of SVT som dessutom älskas av SVT

Åsikter? Kommentarer? Synpunkter? För detta är bara början, för nästa och nästnästa steg av We Love Public Service kommer innebära att vem som helst kan ta en laglig kopia på sina favoritprogram från SVT Play.

Stay tuned!

comments powered by Disqus